VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION OM DIN RÖSTBREVLÅDA

Hej, du har fått ett sms av oss med anledning av att vi har återställt din kod till din röstbrevlåda. Koden behövs när du vill lyssna av din röstbrevlåda genom att ringa +46 708 222 888 (exempelvis från utlandet eller av annan orsak inte kan ringa 888 från din mobil). Brukar du använda din kod till röstbrevlådan behöver du välja en ny kod genom att ringa 888.
Bakgrunden till detta är att Allo har uppmärksammat en incident där utomstående kan ha fått otillbörlig tillgång till din röstbrevlåda genom en så kallade bot-attack. Allo tar det inträffade på största allvar och har vidtagit flera åtgärder för att förhindra att liknande kan ske igen. Det inträffade anmäldes till PTS (Post- och Telestyrelsen) den 2021-03-22 med ärendenummer 21–2822. Vi fortsätter att utreda händelsen.
Nedan hittar du mer information om det inträffade, vad du som kund behöver göra och vilka åtgärder som Allo har vidtagit. Utöver informationen på denna sida bör du alltid överväga om du själv behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.

Vad har hänt?
Allo har uppmärksammat en händelse där utomstående har utsatt våra kunder till försök att få tillgång till röstbrevlådor genom så kallade bot-attacker.

Vilka personuppgifter gäller det?
Om utomstående på otillbörligt sätt har fått tillgång till din röstbrevlåda kan det gälla potentiell avlyssning av din röstbrevlåda. Därför har vi i proaktivt säkerhet syfte ändrat koden till din röstbrevlåda. Vi uppmanar dig som kund att alltid överväga om du själv behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.

Vilka personuppgifter gäller det?
Om utomstående på otillbörligt sätt har fått tillgång till din röstbrevlåda kan det gälla potentiell avlyssning av din röstbrevlåda. Därför har vi i proaktivt säkerhet syfte ändrat koden till din röstbrevlåda. Vi uppmanar dig som kund att alltid överväga om du själv behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.
Vad behöver du göra?
Om du brukar använda din kod till röstbrevlådan (genom att exempelvis ringa +46 708 222 888 från utlandet eller av annan orsak inte kan ringa 888 från din mobil) måste du välja en ny kod. Du väljer en ny kod genom att ringa 888, välj alternativ 3 för inställningar och alternativ 4 för att välja en ny kod. Den nya koden ska bestå av 6–7 siffror.
Om du bara brukar lyssna av dina meddelanden genom att ringa 888 från din mobil i Sverige behöver du inte göra något.
Utöver informationen på denna sida bör du själv alltid överväga om du behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.
Vad gör Allo?
Vi tar din säkerhet på största allvar och har därför återställt lösenord till din röstbrevlåda. Lösenordet behöver du när du vill lyssna av din röstbrevlåda genom att ring +46 708 222 888 (exempelvis från utlandet eller av annan orsak inte kan ringa 888 från din mobil). Om du vanligtvis ringer röstbrevlådan genom 888 från ditt eget nummer och befinner dig i Sverige kan du fortsätta lyssna av dina meddelanden utan att använda koden.
Lösenordet till röstbrevlådan har utökats till 6–7 tecken.
Vi informerar samtliga berörda kunder via sms.

Är ditt nummer kopplat till ett Whats App-konto?

Med hjälp av röstbrevlådan har vi identifierat en risk att utomstående försöker komma åt konton på Whatsapp. Är ditt nummer kopplat till ett WhatsApp-konto och du inte har aktiverat en tvåstegsverifiering rekommenderar vi att du gör det direkt.
Utöver informationen på denna sida bör du själv alltid överväga om du behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.
Har du frågor så ring gärna oss
Vi har öppet vardagar klockan 10.00 -18.00
Telefon 010 280 40 40